CLU - Studentai - CL LIETUVOJE

CLU: Studentų grupė

Kas yra CLU?


CLU reiškia Comunione e Liberazione universitete. Comunione e Liberazione studentų grupė (CLU) - studentai ir universitetų darbuotojai, dalyvaujantys Comunione e Liberazione charizmoje ir gyvenantys universiteto aplinkoje pagal judėjimo pasiūlymą.
Kartu su kasdienine draugyste, siūlome kassavaitinius bendruomenės mokyklos susitikimus ir karitatyvinę veiklą, kaip pagalbą stiprinant sąmoningumą. Mes taip dalyvaujame „Metų pradžios dienoje“ spalio mėnesį, kasmetinėse rekolekcijose prieš šv. Velykas, studijų savaitgalyje pavasariniame mokslų įkarštyje ir vasaros stovykloje liepos pradžioje.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika