Bendruomenės mokykla - CLU - Studentai

Studentų bendruomenės mokykla

Peguy rašė: “Pokalbyje nesakyk: tai mano nuomonė … , o sakyk: tai mano patirtis…”

Bendruomenės mokykla- paties svarbiausio kassavaitinio CL susitikimo pavadinimas. Jo metu skaitomas tekstas ir dažniausiai jis tampa diskusijų ir pokalbių objektu. Kiekvienas gali kalbėti apie savo patirtį ir palyginti duotąją teksto temą su savo gyvenimu. Vedantis pokalbį žmogus pabaigoje pabrėžia svarbiausius momentus ir padeda geriau suprasti, koks yra krikščionybės požiūris į tai.

Bendruomenės mokyklos tikslas yra būti tikra krikščioniško gyvenimo mokykla, kad ji, skaitant tekstus ir lyginant juos su sava patirtimi, išugdytų krikščionišką sąmoningumą ir apšviestų gyvenimą.


Kur ir kada?

Studentų bendruomenės mokykla vyksta kartu su suaugusiais - ketvirtadieniais 19val. sėdėje ("Domus Maria" namuose Aušros vartų g.12, Vilnius).

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits