Kryžiaus kelias - Mūsų gestai

Kryžiaus kelias


Gavėniai yra būdingas Krikšto „kelio“ pobūdis, nes šis laikas padeda įsisąmoninti, kad krikščionys save realizuoja per tapsmą naujais krikščionimis: istorija nėra baigta, bet kelias, kuris reikalauja naujo darbo. Būtent todėl prieš šv. Velykas sekant bažnyčios tradicija, siekiant pasiruošti Kristaus prisikėlimo slėpinio šventei, judėjimas organizuoja Kryžiaus kelio ėjimą. Nuo tradicinio Kyržiaus kelio, judėjimo gestas išsiskiria parinktais kryžiaus kelio stočių apmąstymų tekstais, giesmių atrinkimu. Tai gavėnios metą pažymintis bendruomenės susitikimas, kada maldos, prasmingų tekstų

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits