Luigi Giussani - Dokumentai

Luigi Giussani

„Aš“ nepaisymas
(Iš Luigi Giussani Alla ricerca del volto umano (Žmogiškojo veido beieškant), Rizzoli, Milano 1996, psl. 9-11)

Kaip kyla galutiniai klausimai. Religinio jausmo kelias
(Iš Luigi Giussani, Religinis jausmas , Tyto Alba, 2000, Vilnius, psl. 139-148.)

Hipotezė, kuri daugiau nėra vien tik hipotezė
(Iš Luigi Giussani, Krikščionybės iššūkio ištakos, Tyto Alba, Vilnius 2005, psl. 34-35)

Bažnyčios klausimo esmė
(Iš kun. Luigi Giussani, Kodėl Bažnyčia, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2007, psl. 13-14)

Vieta, kur „aš“ galima sakyti iš tikrųjų
(Iš Luigi Giussani Realtà e giovinezza. La sfida, SEI, Turinas 1995, psl. 31-33)

Atpažinti Kristų
(Užrašai iš monsinjoro Luigi Giussani apmąstymų, susirinkus 8000 studentų dvasinėms pratyboms Rimini mieste 1994 metų gruodžio 10 dieną, šeštadienį.)

Laiškas brolijai
(Po Šventojo Tėvo laiško, gauto dvidešimtųjų Brolijos popiežiškojo pripažinimo proga 2002 m. vasario 22 d.)

„Savo širdies paprastume džiaugsmingai Tau atidaviau viską“
(Monsinjoro Luigi Giussani liudijimas susitikimo su popiežiumi metu. Šv. Petro aikštė, Roma, 1998 m. gegužės 30 d.)

Meilė: sujaudintas savęs dovanojimas
(Iš Luigi Giussani, Si può vivere così, Rizzoli, Milano 2007, psl. 325-335)

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika