Jono Pauliaus II - Dokumentai

Jono Pauliaus II

"Defensor of reason, he proposed the Christ’s companionship"
John Paul II’s personal letter for the funeral of Father Giussani February 25, 2005

Jono Pauliaus II laiškas kun. Luigi Giussani
Comunione e Liberazione 50-ojo jubiliejaus proga Vasario 22, 2004

Jono Pauliaus II laiškas kun. Luigi Giussani
Popiežiškojo Brolijos pripažinimo 20-ojo jubiliejaus progaVasario 11, 2002

"Continually Renew the Discovery of Your Charism"
Message by John Paul II to the priests participating in a course of Spiritual Exercises promoted by Communion and Liberation. September 12, 1985

"Eikite į visą pasaulį "
Judėjimo „Comunione e Liberazione“ („Bendrystė ir išlaisvinimas“) trisdešimtojo jubiliejaus paminėjimui.. Rugsėjo 29, 1984

"Build the Civilization of Truth and Love"
John Paul II to participants at the “Meeting for Friendship Among the Peoples” August 29, 1982

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika