Subsidiarumo fondas - Suaugusiųjų veikla

Subsidiarumo fondas

Fondas buvo įkurtas 2002 m. Giorgio Vittadini iniciatyva. Jo tikslas – moksliškai ir kultūriškai gilinti bei skleisti tokią visuomenės viziją, kurios atspirties taškai yra asmuo ir subsidiarumo principas, ypač pabrėžiant jų ugdomuosius aspektus.
Taip socialinėje, ekonominėje ir politinėje erdvėse siekiama įgyvendinti kultūros kaip kritiško ir sistemiško išgyvenamos patirties įsisąmoninimo sampratą.

Siekiant šio tikslo, Fondas atlieka mokslinius tyrimus ir mokymus bei rengia publikacijas, seminarus ir konferencijas. Fondo darbas yra įkvėptas subsidiarumo principo, kuris tvirtina asmens pirmumą prieš visuomenę ir visuomenės – prieš valstybę, siekiant, kad bet kuris sprendimas, susijęs su viešuoju interesu, būtų priimamas piliečiams artimiausiame lygmenyje.

Fondas remiasi mokslinių departamentų darbu, nagrinėjant tokias sritis kaip švietimas, mokymai ir žmogiškieji ištekliai, subsidiarumas ir valstybė, bendradarbiavimas ir skurdas, gerovė ir darbas, daugiakultūriškumas, ne pelno organizacijų veikla, bankai ir finansai, verslas ir inovacijos, viešosios paslaugos, Pietų regionai, istorija, teisė.

Atlantida. Pasaulis, prakalbinantis kitus pasaulius – tai kartą per tris mėnesius kartu su RCS-ETAS grupe leidžiamas Fondo žurnalas, kuriamas padedant moksliniam komitetui, susidedančiam iš įvairių pažiūrų ir tyrinėjamų dalykų publicistų ir akademikų. Iš šio žurnalo veiklos patirties kilusios idėjos: laisvo paslaugų pasirinkimo prioritetinė vertė tokiose srityse kaip gerovė, švietimas ir kultūra; kokybiško švietimo, sekančio idealumo kriterijais, svarba; pagrindinis dėmesys investavimui į žmogiškuosius išteklius verslo ir inovacijų vystymui; tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurios centre – asmuo ir jo gyvenami santykiai, metodologinė vertė; poreikis remti ne pelno siekiančią veiklą, įskaitant ir socialines bendroves, turinčias turtą ir pajamas; daugiakultūrinės visuomenės traktavimas kaip galimybės palyginti skirtingas tapatybes.

Apsilankyti tinklapyje: www.sussidiarieta.net

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits