Šv. Dvasios biblioteka - Suaugusiųjų veikla

Šv. Dvasios biblioteka

Kultūros centras „Šv. Dvasios biblioteka“ įkurtas 1993 m. Maskvoje kaip Rytų ir Vakarų dvasinių ir kultūrinių tradicijų susitikimų vieta. Jis atsirado, bendradarbiaujant kai kurioms Europos kultūrinėms institucijoms: Fondui „Krikščioniškoji Rusija“, tuometinei Maskvos Apaštalinei Administracijai ir prestižinei stačiatikių organizacijai, t.y. Šventųjų Kirilo ir Metodijaus Tarptautinio krikščioniško rengimo centrui Minske.

Nuo pat pradžių Centras dirbo kultūrinį ir ekumeninį darbą, kad prisidėtų prie dialogo tarp Rusijoje gyvuojančių kultūrų ir tapatybių, ir ypač prie krikščioniškos tapatybės pažadinimo, leisdamas teologines-filosofines knygas, tapusias katalikų ir pravoslavų mąstysenos klasika bei susitikimo su krikščionybe priemonėmis. Šalia leidybinės veiklos, Centras taip pat platina knygas visoje Rusijos teritorijoje.
Daug knygų yra platinama nemokamai, daugiausia privatiems asmenims ir religinėms organizacijoms, socialinio ugdymo centrams, įkalinimo įstaigoms.

Nuo 2004 m. lapkričio Kultūros centras persikėlė į miesto centrą, į erdvias ir elegantiškas patalpas, kuriose telpa knygynas-parduotuvė, konferencijų salė ir kavinė. Tęsdamas Botkinų šeimos tradicijas (jie buvo senieji pastato savininkai, meno kolekcininkai ir mecenatai, pas kuriuos svečiavosi Levas Tolstojus, Vladimiras Solovjovas ir Rubinšteinas), Centras beveik kasdien siūlo kultūrinius renginius (konferencijas, knygų pristatymus, meno parodas, kino forumus, koncertus, spektaklius vaikams), siekdamas atskleisti bet kokios kūrybiškumo apraiškos vertę ir užmegzti su ja dialogą bei pasiūlyti tikrovės vertinimo kriterijus.

Apsilankyti svetainėje: www.dbiblio.org

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits