Bendras fondas - Gestai ir priemonės

Bendras fondas

Nuo pat judėjimo įkūrimo pradžios vienas iš didžiausių ugdymo gestų buvo vadinamasis bendras fondas. Bendro fondo paskirtis yra kurti bendrą veiklą, kuri yra Judėjimas, remiant jo misionierišką, karitatyvinę ir kultūrinę veiklą.

Prie bendro fondo kiekvienas prisideda laisva valia, kas mėnesį norintieji bendram fondui skiria dalį savo pajamų (judėjimo įkūrimo pradžioje tokia dalis buvo vadinama „dešimtine“). Šis gestas skirtas tam, kad būtų liudijama bendruomeniška asmeninės nuosavybės samprata ir tam, kad būtų didinamas sąmoningumas, jog neturtas yra evangelinė vertybė.

Svarbus ne kiekvieno žmogaus skiriamų pajamų kiekis, svarbiausia yra turėti rimtą požiūrį į ištikimybę laisva valia pasirinktam įsipareigojimui.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits