Dainavimas - Gestai ir priemonės

Dainavimas

Vienas iš gestų, kuris lydėjo judėjimo „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ plėtrą, yra dainavimas, o ypač dainavimas kartu. „Dainavimas, tvirtino kun. Giussani, yra pati aukščiausia žmogaus širdies išraiška. Jokia kita tarnystė bendruomenei negali būti palyginta su dainavimu.“

Dėmesys dainavimui kartu yra vienas iš judėjimo susitikimų skiriamųjų bruožų: atliekamos ir liturginės giesmės, ir judėjimui priklausančių žmonių sukurtos dainos (kai kurios jų apkeliavo visą pasaulį), įvairių tautų liaudies dainos. Būtent per dainą glausčiausiu ir įtikinamiausiu būdu išreiškiama bendruomenės vienybė bei iš jos kylantys malonumas ir naujas sąmoningumas.

> Eiti į skiltį Muzika

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits