Muzika - Gestai ir priemonės

Muzika

„Kun. Giussani užaugo namuose, kuriuose trūkdavo duonos, bet muzikos – niekuomet, todėl nuo pat mažumos jis buvo palytėtas, tiksliau sužeistas, grožio troškimo“, prisiminė tuometinis kardinolas Racingeris (Ratzinger) per kun. Giussani laidotuves. Kaip muzika lydėjo kun. Giussani jaunystės metais, taip ji tapo nuolatine judėjimo gyvenimo palydove. Visi organizuojami susitikimai (rekolekcijos, atostogos, metų pradžios diena ir kt.) prasideda su muzika, bet ne todėl, kad ji užpildo tuštumą: muzika geba pabudinti žmogaus širdį ir sužadinti „kažko Kito“ laukimą.

Dėl savo ypatingų pedagoginių, misionieriškų ir ekumeninių sugebėjimų kun. Giussani nuo 1997 vadovavo muzikinio rinkinio Spirito Gentil parengimui. Šią muzikinę kolekciją sudaro daugiau nei 50 kompaktinių plokštelių ir klausytojų ratui iš naujo pasiūlo kartais pamirštus arba nedaugelio muzikos žinovų vertinamus kūrinius. Nuo 2005-ųjų šiuo muzikiniu rinkiniu iki jo pabaigos 2010-aisiais rūpinosi kun. Carrón.

Mintis pradėti naują diskografiją gimė iš daugelio žmonių poreikio susipažinti su muzika, jie norėjo, kad pažintis su muzikos pasauliu neįgytų išskirtinai analitinio pobūdžio. Šiomis dienomis labai paplitęs analitinis metodas, tačiau jį pasitelkus labai dažnai rizikuojama pamiršti meno patirties pridėtinę vertę, t.y. tą netikėtą nuostabą, kuri gali būti pažadinta besiklausant muzikos kūrinio, kuriame yra tiesiogiai įspausta galutinė gyvenimo ir istorijos prasmė.

Visą muzikinio rinkinio Spirito Gentil CD sąrašą galima rasti skiltyje Muzika

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits